NASA เผย 4 เรื่องราวการค้นพบของยาน Juno บนดาวพฤหัส

เมื่อต้นเดือนมีนาคม 2018 ที่ผ่านมา NASA ได้ออก Press Release ผ่านทางเว็บไซต์ของ Nasa เอง เกี่ยวกับเรื่องของชั้นบรรยากาศของดาวพฤหัส และได้มีการเผยแพร่เป็น Paper ทั้งหมด 4 ฉบับลงในวารสาร Nature ซึ่งเป็นวารสารด้านวิทยาศาสตร์ที่โด่งดังที่สุดในโลก

สรุป 4 เรื่องราวการค้นพบของยาน Juno ดังนี้

 

 

1. แต่ละตำแหน่งบนดาวพฤหัส มีแรงโน้มถ่วงไม่เท่ากัน

ใน Paper ชื่อ The measurement of Jupiter’s asymmetric gravity field ได้อธิบายการตรวจวัดสนามโน้มถ่วงอันไม่สมมาตรกันของดาวพฤหัส

สนามโน้มถ่วงของดาวพฤหัสนั้นมีความแตกต่างกันในแต่ละจุดมากทีเดียว ด้วยความที่ยาน Juno เป็นยานอวกาศที่บินใน Polar Orbit หรือโคจรจากขั้วเหนือจรวดขั้วใต้ของดาวทำให้มันสามารถวัดค่าความโน้มถ่วงในบริเวณต่าง ๆ ของดาวได้ตั้งแต่ที่ขั้วจนไปถึงที่เส้นศูนย์สูตรของดาว

ซึ่งความไม่สมมาตรของสนามโน้มถ่วงนี้ก็เกิดจากกระแสของชั้นบรรยากาศในบริเวณต่าง ๆ ของดาว (กระแสแต่ละช่วงมีมวลไม่เท่ากัน ทำให้ช่วงที่มีมวลมากกว่า ยานจะวัดสนามโน้มถ่วงในบริเวณนั้นได้มากกว่า) ซึ่งเรื่องของกระแสไหลวน หรือที่นักดาราศาสตร์เรียกว่า jet streams นี้จะอธิบายในหัวข้อต่อไป

 

2. กระแสชั้นบรรยากาศทีลึกเกือบครึ่งของความลึกโลก

                                  ภาพยานจูโน ที่โคจรสำรวจรอบดาวพฤหัส

คำถามต่อมาที่นักวิทยาศาสตร์ตั้งคือ แล้ว jet streams นี้มันมีความลึกลงไปมากแค่ไหน ? อยู่แค่บริเวณผิวนอกของชั้นบรรยากาศหรือว่าลึกเข้าไปในชั้นบรรยากาศกี่กิโลเมตร ซึ่งคำถามนี้ก็สามารถตอบได้แล้วด้วยข้อมูลจากยาน Juno ซึ่งก็มาจากการศึกษาเรื่อง สนามโน้มถ่วงที่ไม่สมมาตรกันนี่แหละทำให้เราสามารถวัดมวลและคำนวณปริมาตรของ jet streams แล้วทราบถึงความลึกที่กินพื้นที่ตั้งแต่ผิวนอกของชั้นบรรยากาศดาว ลึกเข้าไปในดาวถึง 3,000 กิโลเมตร!!

เมื่อนำดาวพฤหัสมาแผ่ออกจะทำให้เห็นกระแส Jet Stream ที่ไหลต่างกัน

วิดีโอนี้อธิบายถึงความลึกของชั้นบรรยากาศ

 

3.การหมุนรอบตัว ไม่มีความสม่ำเสมอ

จากการค้นพบว่ากระแส Jet Streams ที่เปลือกของดาวพฤหัสนั้นมีความลึกลงไปถึง 3,000 กิโลเมตรจากชั้นนอกสุดของดาว และชั้นนี้ก็หมุนด้วยความเร็วกว่า 100 กิโลเมตรชั่วโมง เชิงสัมพัทธ์กับตัวดาวจริง ๆ (ให้เอาการหมุนรอบตัวเองของดาวพฤหัสไปบวกหรือลบหนึ่งร้อย) ทำให้นักวิทยาศาสตร์เกิดคำถามว่า แล้วตัวดาวจริง ๆ ที่ไม่ใช่ชั้น Jet Streams มันหมุนรอบตัวเองอย่างไร

 

แผนภาพแสดง differential rotation ของดาวพฤหัส

ใน Papaer A suppression of differential rotation in Jupiter’s deep interior นักวิทยาศาสตร์เรียกปรากฏการณ์นี้ว่า differentially-rotating region หรือการหมุนรอบตัวเองที่ไม่สม่ำเสมอกันทั้งดาว ซึ่งพบได้ทั่วไปในดาวก๊าซ เช่นดาวเสาร์ ก็เกิด differentially-rotating region เช่นกัน เพียงแต่ว่า differentially-rotating region บนดาวพฤหัสนั้นมีความลึกมากกว่าของดาวเสาร์อย่างน้อย 3 เท่า

 

4. พายุไซโครนที่ขั้วดาว

ปรากฏพายุหมุนในบริเวณแถบขั้วของดาวเหนือใต้มากกว่า เรียกบริเวณนี้ว่าการเกิด zonal flows


zonal flows อยู่ระหว่าง กระแส Jet Streams (ที่เรียกว่า equatorial jets) กับบริเวณขั้วเหนือใต้ของดาว (polar turbulence) ซึ่งในบริเวณนี้จะเกิดพายุหมุนจำนวนมาก ยาน Juno สามารถถ่ายภาพพายุเหล่านี้ได้ด้วยอุปกรณ์ JIRAM ย่อมาจาก Jovian Infrared Auroral Mapper ซึ่งเป็นอุปกรณ์ถ่ายภาพในช่วงคลื่นอินฟาเรด ซึ่งพายุหมุนนี้เกิดขึ้นที่ความลึกลงไปประมาณ 50 – 70 กิโลเมตรใต้ชั้นบรรยากาศส่วนนอกของดาวพฤหัส

 

สามารถอ่านบทความฉบับเต็ม :  spaceth.co/juno-4-big-archivement

 

อ้างอิงบทความจาก  https://www.facebook.com/spaceth/posts/552656821785482

The measurement of Jupiter’s asymmetric gravity field | Nature

Jupiter’s atmospheric jet streams extend thousands of kilometres deep | Nature

A suppression of differential rotation in Jupiter’s deep interior | Nature

Paper Clusters of cyclones encircling Jupiter’s poles | Nature